letrasde.net

letras de sezen aksu – gidiyorum

por favor espere um momento...

zaman sadece birazcýk zaman
geçici bu öfke, bu hýrs, bu intikam
acýlarýmýz tarih kadar eski
nefes alýp vermek misali olaðan

zaman sadece birazcýk zaman
son bulduðu yerde sevgiler bir tek an
böyle benzer izler etrafýnda
alýþkanlýklarýmýz bile sýradan

gidiyorum bütün aþklar yüreðimde
gidiyorum kokun hala üzerimde
sana korkular býraktým bir de yeni baþlangýçlar
bir kendim bir ben gidiyorum

zaman sadece birazcýk zaman
kýzgýnlýðým yalnýzlýktan korktuðumdan
bilirsin karanlýktan da ürkerim çocuklar gibi
iþýklarý hep yakarým bu korkudan

gidiyorum bütün aþklar yüreðimde
gidiyorum kokun hala üzerimde
sana korkular býraktým bir de yeni baþlangýçlar
bir kendim bir ben gidiyorum

- letras de sezen aksu

Letras aleatórias