letrasde.net

letras de אביאור מלסה – kama kama – כמה כמה – avior malasa

por favor espere um momento...

[אינטרו]
כמה כמה תגידי כמה כמה
תגידי כמה כמה
תגידי כמה כמה

[בית 1]
איך את אוהבת לעשות את זה קשה את
וכמה שאני לא מנסה את תמיד הולכת
כשאת אומרת לי פתאום להתקרב ו
מושכת לי בכוח את הלב ו פתאום עוזבת

[הקדמה לפזמון]
כמה עוד אפשר להיות תמיד זה שנשאר
אחרי שאת אומרת בוא בוא
ואז אומרת לא לא
כמה עוד אפשר להתעסק באי אפשר
אני הולך עכשיו מפה פה
אני הולך עכשיו מפה

[פזמון]
מה שלא עשיתי אני לא הצלחתי לעמוד
תגידי כמה כמה תגידי כמה כמה עוד
בלילות אני רציתי שתעני לי לפחות
תגידי כמה כמה תגידי כמה כמה עוד

[גשר]
כמה כמה תגידי כמה כמה
תגידי כמה כמה
תגידי כמה כמה

[בית 2]
איך את אוהבת לעשות את זה קשה ו
ברגע שאני לא מסתכל איך את נעלמת
וכשאני אומר לא, לקחת לי כבר כמעט
את הכוחות איך את פתאום אחרי כמה דק
כבר אצלי בדלת..

[הקדמה לפזמון]
כמה עוד אפשר להיות תמיד זה שנשאר
אחרי שאת אומרת בוא בוא
ואז אומרת לא לא
כמה עוד אפשר להתעסק באי אפשר
אני הולך עכשיו מפה פה
אני הולך עכשיו מפה

[פזמון / אאוטרו]
מה שלא עשיתי אני לא הצלחתי לעמוד
תגידי כמה כמה תגידי כמה כמה עוד
בלילות אני רציתי שתעני לי לפחות
תגידי כמה כמה תגידי כמה כמה עוד

- letras de אביאור מלסה

Letras aleatórias