letrasde.net

letras de 00.01 – บอก

por favor espere um momento...

หลบสายตาไม่กล้ามองเลยสักนิด
มีวิธีจะทำอย่างไรเข้าไปให้ชิด
ฉันยังเขินอายเวลาที่เธออยู่ตรงนี้

หยุดเสียทีเธอทำให้ฉันนั้นคิดไปไกล

หยุดสายตาไม่ได้เวลาที่เจอ
เมื่อเธอยิ้มมามันทำให้ใจฉันนั้นละเมอ
ฉันยังเขินอายเวลาที่เธออยู่ตรงนี้
หยุดเสียทีเธอทำให้ฉันนั้นคิดไปไกล

บอกเธอนั้นสักคำ บอกให้รู้สักที
ในทุกๆ นาที มีฉันมีเพียงเธอ
บอกเธอนั้นสักคำ บอกให้รู้สักที
ในทุกๆ นาที มีฉันมีเพียงเธอ

บอกเธอนั้นสักคำ บอกให้รู้สักที
ในทุกๆ นาที มีฉันมีเพียงเธอ
บอกเธอนั้นสักคำ บอกให้รู้สักที
ในทุกๆ นาที มีฉันมีเพียงเธอ

บอกเธอนั้นสักคำ บอกให้รู้สักที
ในทุกๆ นาที มีฉันมีเพียงเธอ
บอกเธอนั้นสักคำ บอกให้รู้สักที
ในทุกๆ นาที มีฉันมีเพียงเธอ

- letras de 00 01

Letras aleatórias